LazyBear

Cycle Channel Oscillator [LazyBear]

Here's an oscillator derived from my previous script, Cycle Channel Clone (www.tradingview.com/v/QmgtSIj5/).

There are 2 oscillator plots - fast & slow. Fast plot shows the price location with in the medium term channel, while slow plot shows the location of short term midline of cycle channel with respect to medium term channel.

Usage of this is similar to %b oscillator. The slow plot can be considered as the signal line.

Bar colors can be enabled via options page. When short plot is above 1.0 or below 0, they are marked purple (both histo and the bar color) to highlight the extreme condition.

This makes use of the default 10/30 values of Cycle Channel, but may need tuning for your instrument.

More info:

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: blog.tradingview.com/?p=970 (More info: bit.ly/lazybeardoc)

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//
// @author LazyBear 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study("Hurst Cycle Channel Clone Oscillator [LazyBear]", shorttitle="HCCCO_LB", overlay=false)
scl_t =  input(10, title="Short Cycle Length?")
mcl_t =  input(30, title="Medium Cycle Length?")
scm =  input(1.0, title="Short Cycle Multiplier?")
mcm =  input(3.0, title="Medium Cycle Multiplier?")
src=input(close, title="Source")
scl = scl_t/2, mcl = mcl_t/2
ma_scl=rma(src,scl)
ma_mcl=rma(src,mcl)
scm_off = scm*atr(scl)
mcm_off = mcm*atr(mcl)
scl_2=scl/2, mcl_2=mcl/2
sct =  nz(ma_scl[scl_2], src)+ scm_off
scb =  nz(ma_scl[scl_2], src)- scm_off
mct =  nz(ma_mcl[mcl_2], src)+ mcm_off
mcb =  nz(ma_mcl[mcl_2], src)- mcm_off
scmm=avg(sct,scb)
ul=plot(1.0, title="UpperLine", color=gray), ml=plot(0.5, title="MidLine", color=gray), ll=plot(0.0, title="LowerLine", color=gray)
fill(ll,ml,color=red), fill(ul,ml,color=green)
omed=(scmm-mcb)/(mct-mcb)
oshort=(src-mcb)/(mct-mcb)
plot(omed>=1.0?omed:na, histbase=1.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="MediumCycleOB")
plot(omed<=0.0?omed:na, histbase=0.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="MediumCycleOS")
plot(oshort>=1.0?oshort:na, histbase=1.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="ShortCycleOB")
plot(oshort<=0.0?oshort:na, histbase=0.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="ShortCycleOS")
plot(oshort, color=red, linewidth=2, title="FastOsc")
plot(omed, color=green, linewidth=2, title="SlowOsc")
ebc=input(false, title="Enable bar colors")
bc=(oshort>0.5)?(oshort>1.0?purple:(oshort>omed?lime:green)):(oshort<0?purple:(oshort<omed?red:orange))
barcolor(ebc?bc:na)