EsIstTurnt

TurntLibrary

EsIstTurnt Premium Zaktualizowano   
Library "TurntLibrary"
Collection of functions created for simplification/easy referencing. Includes variations of moving averages, length value oscillators, and a few other simple functions based upon HH/LL values.

ma(source, length, type)
  Apply a moving average to a float value
  Parameters:
    source: Value to be used
    length: Number of bars to include in calculation
    type: Moving average type to use ("SMA","EMA","RMA","WMA","VWAP","SWMA","LRC")
  Returns: Smoothed value of initial float value

curve(src, len , lb1, lb2)
  Exaggerates curves of a float value designed for use as an exit signal.
  Parameters:
    src: Initial value to curve
    len: Number of bars to include in calculation
    lb1: (Default = 1) First lookback length
    lb2: (Default = 2) Second lookback length
  Returns: Curved Average

fragma(src, len , space, str )
  Average of a moving average and the previous value of the moving average
  Parameters:
    src: Initial float value to use
    len: Number of bars to include in calculation
    space: Lookback integer for second half of average
    str: Moving average type to use ("SMA","EMA","RMA","WMA","VWAP","SWMA","LRC")
  Returns: Fragmented Average

maxmin(x, y)
  Difference of 2 float values, subtracting the lowest from the highest
  Parameters:
    x: Value 1
    y: Value 2
  Returns: The +Difference between 2 float values

oscLen(val, type)
  Variable Length using a oscillator value and a corresponding slope shape ("Incline",Decline","Peak","Trough")
  Parameters:
    val: Oscillator Value to use
    type: Slope of length curve ("Incline",Decline","Peak","Trough")
  Returns: Variable Length Integer

hlAverage(val, smooth, max, min, type, include)
  Average of HH,LL with variable lengths based on the slope shape ("Incline","Decline","Trough") value relative to highest and lowest
  Parameters:
    val: Source Value to use
    smooth
    max
    min
    type
    include: Add "val" to the averaging process, instead of more weight to highest or lowest value
  Returns: Variable Length Average of Highest Lowest "val"

pct(val)
  Convert a positive float / price to a percentage of it's highest value on record
  Parameters:
    val: Value To convert to a percentage of it's highest value ever
  Returns: Percentage

hlrange(x, len )
  Difference between Highest High and Lowest Low of float value
  Parameters:
    x: Value to use in calculation
    len: Number of bars to include in calculation
  Returns: Difference

midpoint(x, len , smooth)
  The average value of the float's Highest High and Lowest Low in a number of bars
  Parameters:
    x: Value to use in calculation
    len
    smooth: (Default=na) Optional smoothing type to use ("SMA","EMA","RMA","WMA","VWAP","SWMA","LRC")
  Returns: Midpoint
Informacje o Wersji:
Fixed formatting, export
Informacje o Wersji:
v3

Added:
geoma(src, length, offset, atr)
  Geometric average of midpoint and value with an additional modifier
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
    atr: ATR length to use
  Returns: a Geometric Average of a modified Geometric Average

rsma(src, length, offset, up, dn)
  Midpoint between Highest and Lowest using variable lookback
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
    up: Slope of length curve to use ("Incline","Decline","Peak","Trough")
    dn: Slope of length curve to use ("Incline","Decline","Peak","Trough")
  Returns: Dynamic Relative Strength Average

yma(src, length, offset)
  Midpoint using dynamic lengths with Incline/Decline Slopes
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
  Returns: Incline Decline MA

xma(src, length, offset)
  Midpoint using dynamic lengths with Peak Trough Slopes
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
  Returns: Peak Trough MA

gma(src, length, mult, type)
  Gravitational Moving Average, Adds weight to lowest highest or center point based upon the current value in relation to the highest/lowest values.
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    mult
    type
  Returns: Gravitational MA
Informacje o Wersji:
v4 Fix Chart Image
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.