tufedtm

Swing Points

English:
The indicator shows the fractals where stop-losses may be located and can be used to trade from their taking.

You can adjust the length of the fractal (the number of bars with which it is surrounded on both sides, to confirm the validity).
You can also display lines from fractal points for clarity.

To keep the chart clean, you can enable deletion of already taken fractals.

Example of use with deleted fractals and without lines:

Русский:
Индикатор показывает фракталы где могут находиться стоп-лоссы и его можно использовать для торговли от их снятия.

Можно настраивать длину фрактала (количество баров, которыми он окружен с обеих сторон, для подтверждения валидности).
Так же можно выводить линии от фрактальных точек для наглядности.

Для сохранения чистоты графика можно включить удаление уже снятых фракталов.

Пример использования с удалением снятых фракталов и без линий:
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?