ChrisMoody

CM_Williams_Vix_Fix_V3_Upper_Text Plots

Williams Vix Fix Text Plots! Alert Capable!

Use With Lower Indicator or as Single Indicator!

Has Text Plots For All Plot Types Lower Indicator Uses.

To Get Lower Indicator:

Info On Lower Indicator - Discussion:

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//Created By ChrisMoody on 3-3-2015 To Go With Lower Indicator...Or Use Seperately

study(title="CM_Williams_Vix_Fix_V3_Upper_Text-Plots", shorttitle="CM_WVF_V3_Upper_Text-Plots", overlay=true)
//Inputs Tab Criteria.
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

plotshape(sbcc and  alert1 ? alert1 : na, title="WVF Is True Text", color=lime, style=shape.arrowup, location=location.belowbar ,text='WVF', transp=0)
plotshape(sbc and  alert2 ? alert2 : na, title="WVF Was True - Now False Text", color=aqua, style=shape.arrowup, location=location.belowbar ,text='WVF Was True\nNow False', transp=0)
plotshape(sbcAggr and alert4 ? alert4 : na, title="Aggressive Entry Text",color=orange, style=shape.arrowup, location=location.belowbar ,text='Aggressive\nEntry', transp=0)
plotshape(sbcFilt and alert3 ? alert3 : na, title="Filtered Entry Text", color=fuchsia, style=shape.arrowup, location=location.belowbar ,text='Filtered\nEntry', transp=0)

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts
plot(sa1 and alert1 ? alert1 : 0, title="Alert If WVF = True", style=line, linewidth=2, color=lime)
plot(sa2 and alert2 ? alert2 : 0, title="Alert If WVF Was True Now False", style=line, linewidth=2, color=aqua)
plot(sa3 and alert3 ? alert3 : 0, title="Alert Filtered Entry", style=line, linewidth=2, color=fuchsia)
plot(sa4 and alert4 ? alert4 : 0, title="Alert Aggressive Filtered Entry", style=line, linewidth=2, color=orange)