RicardoSantos

WIPTensor

RicardoSantos Wizard Zaktualizowano   
Library "WIPTensor"
A Tensor or 3 dimensional array structure and interface.
---
Note: im just highjacking the name to use it as a 3d array on a project..
there is no optimization attempts or tensor specific functionality within.

to_string(this)
  Convert `Tensor` to a string format.
  Parameters:
    this: Tensor data.
  Returns: string.

to_vector(this)
  Convert `Tensor` to a one dimension array.
  Parameters:
    this: Tensor data.
  Returns: New array with flattened `Tensor` data.

new(x, y, z, initial_value)
  Create a new `Tensor` with provided shape.
  Parameters:
    x: Dimension `X` size.
    y: Dimension `Y` size.
    z: Dimension `Z` size.
    initial_value: Value to fill the `Tensor`.
  Returns: New `Tensor`.

new(shape, initial_value)
  Create a new `Tensor` with provided shape.
  Parameters:
    shape: Shape of dimensions size.
    initial_value: Value to fill the `Tensor`.
  Returns: New `Tensor`.

from(expression, sepx, sepy, sepz)
  Create a `Tensor` from provided array and shape.
  Parameters:
    expression
    sepx
    sepy
    sepz
  Returns: New `Tensor`.

from(vector, x, y, z)
  Create a `Tensor` from provided array and shape.
  Parameters:
    vector: Data with flattened dimensions.
    x
    y
    z
  Returns: New `Tensor`.

from(vector, shape)
  Parameters:
    vector
    shape

get(this, x, y, z)
  Get the value at position.
  Parameters:
    this: `Tensor` data.
    x
    y
    z
  Returns: Value at position.

get(this, position)
  Parameters:
    this
    position

set(this, x, y, z, value)
  Set the value at position.
  Parameters:
    this: `Tensor` data.
    x
    y
    z
    value: New Value.

set(this, position, value)
  Parameters:
    this
    position
    value

Vector
  Helper type for 3d structure.
  Fields:
    v: Vector of the 3rd dimension.

Tensor
  A Tensor is a three dimensional array were the 3rd dimension accounts for time.
  Fields:
    m: Matrix that holds the vectors.
Informacje o Wersji:
v2 missing functionality x-ºD

Added:
get_vector_xy(this, position)
  Parameters:
    this
    position

set_vector_xy(this, position, values)
  Parameters:
    this
    position
    values
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.