RicardoSantos

[RS]Temporal Extreme Spliter V0

EXPERIMENTAL: this script can be used as a trend follower if bgcolor is active, it can be used to catch extremes and target levels for a pull back to the mean, can be used as support and resistance with the time period open price and extreme. other uses, improvements let me know :p.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study(title="[RS]Temporal Extreme Spliter V0", shorttitle="[RS]TES.V0", overlay=true)
hideBG = input(true)
window = input(100)
openprice = security(tickerid, input("12M"), open)
extremeprice = high <= openprice ? lowest(window) : low >= openprice ? highest(window) : openprice

half = avg(openprice, extremeprice)
openquarter = avg(half, openprice)
extremequarter = avg(half, extremeprice)

condition = low >= openprice ? 1 : high <= openprice ? -1 : 0
bgcolor(hideBG ? na : (condition == 1 ? green : condition == -1 ? maroon : gray))
plot(openprice, color=(openprice!=openprice[1]?na:black))
plot(extremeprice, color=(extremeprice!=extremeprice[1]?na:black))
halfcolor = half != half[1] ? na : black
plot(half, color=halfcolor, style = circles)
plot(openquarter, color=halfcolor, style = circles)
plot(extremequarter, color=halfcolor, style = circles)