ReutersReuters

mBank zdecyduje w sprawie następcy prezesa w 2024 r.

mBank SA MBK:

  • BANK POINFORMOWAŁ W CZWARTEK, IŻ RADA NADZORCZA WYRAZIŁA INTENCJĘ POWOŁANIA ZARZĄDU W OBECNYM SKŁADZIE NA KOLEJNĄ KADENCJĘ TRWAJĄCĄ OD 2024 DO 2029 R.

  • JEDNOCZEŚNIE RADA NADZORCZA UZGODNIŁA Z CEZARYM STYPUŁKOWSKIM, ŻE ZAWRZE Z NIM UMOWĘ NA OKRES JEDNEGO ROKU NOWEJ KADENCJI, CZYLI DO DNIA ZWZ KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W 2025 R.

  • DECYZJA CO DO NASTĘPCY PREZESA BĘDZIE PODJĘTA W TRAKCIE 2024 R.

Tekst źródłowy:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości