ReutersReuters

Wynik finansowy Boombit za I pół. podwyższy się o 8,2 mln zł

Boombit SA BBT:

  • INFORMUJE O ZDARZENIU JEDNORAZOWYM, KTÓRE BĘDZIE MIAŁO WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE

  • W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONĄ W CZERWCU RUNDĄ INWESTYCYJNĄ W SPÓŁCE SUPERSCALE, SUPERSCALE POZYSKAŁO BLISKO 5 MLN EURO ZA NOWO WYEMITOWANE UDZIAŁY

  • NA PODSTAWIE POWYŻSZEJ WYCENY, WARTOŚĆ GODZIWA TYCH UDZIAŁÓW WYNIOSŁA 13,6 MLN ZŁ, CO OZNACZA WZROST O KWOTĘ 10,1 MLN ZŁ, KTÓRA ZOSTAŁA ROZPOZNANA W JEDNOSTKOWYM I SKONSOLIDOWANYM RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI JAKO PRZYCHODY FINANSOWE

  • PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO, ŁĄCZNY WPŁYW NA JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY WYNIK FINANSOWY WYNIESIE 8,2 MLN ZŁ

Tekst źródłowy:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości