ReutersReuters

Develia planuje przekazać 2500-2600 lokali w 2023 r.

Develia SA DVL:

  • INFORMUJE O AKTUALIZACJI CELÓW ZARZĄDU SPÓŁKI NA ROK 2023

  • W RAMACH AKTUALIZACJI SPÓŁKA PLANUJE OSIĄGNĄĆ W TYM ROKU POZIOM SPRZEDAŻY 2.500 DO 2.600 LOKALI, WOBEC 1.450 DO 1.650 WCZEŚNIEJ DEKLAROWANYCH

  • PLANUJE PRZEKAZANIE W TYM ROKU KLIENTOM 2.500 DO 2.600 LOKALI, WOBEC POPRZEDNIEGO CELU 1.900 DO 2.050

  • PLANUJE WPROWADZENIE DO OFERTY W TYM ROKU I ROZPOCZĘCIE BUDOWY 2.700 DO 2.900 LOKALI WOBEC 1.850 DO 2.050 POPRZEDNIO ZAKŁADANYCH

  • PLANUJE RÓWNIEŻ DALSZE PROWADZENIE NEGOCJACJI Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI INSTYTUCJONALNYMI NA RYNKU PRS

  • AKTUALIZACJA ZOSTAŁA WDROŻONA ZE WZGLĘDU NA POPRAWĘ SYTUACJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH I NABYCIU 100% UDZIAŁÓW W POLSKICH SPÓŁKACH ZALEŻNYCH OD NEXITY

Tekst źródłowy:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości