ReutersReuters

Asseco Poland ustaliło cenę nabycia akcji w ramach skupu na 80 zł/akcję

Asseco Poland SA ACP:

  • CENA OSTATECZNA, PO KTÓREJ NABYWANE BĘDĄ AKCJE W RAMACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH ZOSTAŁA USTALONA NA 80 ZŁ/AKCJĘ

  • OSTATECZNA LICZBA AKCJI WŁASNYCH PODLEGAJĄCYCH NABYCIU W RAMACH TRANSAKCJI ZOSTAŁA USTALONA NA 14,8 MLN AKCJI, REPREZENTUJĄCYCH OK. 17,84% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

  • OSTATECZNA KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH WYNOSI 1,18 MLD ZŁ

  • STOPA REDUKCJI OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY PO CENIE NIE WYŻSZEJ NIŻ CENA OSTATECZNA WYNIOSŁA OK. 44,13%

Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości