ReutersReuters

Trevor Masters rezygnuje ze stanowiska prezesa Pepco Group

Pepco Group NV PCO:

  • TREVOR MASTERS USTĘPUJE ZE STANOWISKA CEO

  • DECYZJA MA SKUTEK NATYCHMIASTOWY

  • ANDY BOND, PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW, OBEJMIE ROLĘ PRZEWODNICZĄCEGO WYKONAWCZEGO I POKIERUJE PRACĄ ZARZĄDU DO CZASU WYZNACZENIA NOWEGO CEO

  • FIRMA AKTUALIZUJE RÓWNIEŻ OCZEKIWANIA WOBEC WYNIKU EBITDA NA KONIEC OBECNEGO ROKU OBROTOWEGO, SPODZIEWAJĄC SIĘ, ŻE BĘDZIE ON NIECO NIŻSZY OD PIERWOTNYCH ZAŁOŻEŃ

  • SPODZIEWANY WYNIK EBITDA BĘDZIE WCIĄŻ W ZGODZIE Z KONSENSUSEM ANALITYKÓW WYZNACZONYM DLA GRUPY

  • FIRMA POTWIERDZA, ŻE ZREALIZUJE CEL URUCHOMIENIA 550 NOWYCH SKLEPÓW NETTO W ROKU OBROTOWYM 2023

Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości