ReutersReuters

Zarząd KGHMu opracuje studium wykonywalności warzelni soli

KGHM Polska Miedz SA KGH:

  • ZARZĄD SPÓŁKI PODJĄŁ UCHWAŁĘ DOT. OPRACOWANIA STUDIUM WYKONYWALNOŚCI BUDOWY ZAKŁADY PRODUKCJI SOLI WARZONEJ

  • SZACUNKOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE, BAZUJĄC NA WSTĘPNYCH KALKULACJACH ORAZ ANALOGICZNYCH INWESTYCJACH REALIZOWANYCH W OSTATNIM CZASIE, MOGĄ SIĘGNĄĆ NAWET 1 MLD PLN

  • PROJEKT ZAKŁADA SELEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODAMI KOPALNIANYMI ZMIERZAJĄCE DO KONCENTRACJI STRUMIENI WODY O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI SOLI I ICH KIEROWANIU DO REJONU DOCELOWEJ POMPOWNI GŁÓWNEGO ODWADNIANIA

  • DZIAŁANIA TE, OPRÓCZ EFEKTÓW EKONOMICZNYCH, POZWOLĄ NA ZMNIEJSZENIE SUMARYCZNEGO ŁADUNKU SOLI DEPONOWANEGO WRAZ Z WODAMI POCHODZĄCYMI Z ODWADNIANIA GÓROTWORU DO OK. 50%

  • KONSEKWENTNIE DZIAŁANIA TE ZNACZĄCO ZMNIEJSZĄ ODDZIAŁOWYWANIE SPÓŁKI NA ŚRODOWISKO I PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OCHRONY EKOSYSTEMU RZEKI ODRY

  • LANOWANY OKRES REALIZACJI, Z UWZGLĘDNIENIEM FAZY PRZYGOTOWAWCZEJ, WG WSTĘPNYCH SZACUNKÓW MOŻE WYNIEŚĆ DO 6 LAT

  • NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA, ZAPLANOWANE DO REALIZACJI JESZCZE W ROKU 2023 BĘDĄ ZMIERZAĆ DO M.IN. SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości