ReutersReuters

Rada Nadzorcza JSW poparła wniosek ws. zabezpieczeń dla planowanego finansowania w wys. ok. 1.65 mld zł

Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW:

  • RADA NADZORCZA SPÓŁKI POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA WNIOSEK ZARZĄDU WS. ZGÓD NA USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ W ZW. Z PLANOWANYM FINANSOWANIEM DŁUŻNYM W FORMULE SUSTAINABILITY-LINKED LOAN

  • PLANOWANE FINANSOWANIE MA BYĆ PRZEZNACZONE NA REFINANSOWANIE ISTNIEJĄCEGO ZADŁUŻENIA, CELE OGÓLNOKORPORACYJNE ORAZ REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

  • PLANOWANE FINANSOWANIE MA ZOSTAĆ UDZIELONE PRZEZ KONSORCJUM INSTYTUCJI FINANSOWYCH

  • ŁĄCZNE DEKLAROWANE ZAANGAŻOWANIE KONSORCJUM W FINANSOWANIE JSW WYNIESIE OKOŁO 1.650 MLN PLN, Z CZEGO ZWIĘKSZENIE FINANSOWANIA DOTYCZY KWOTY OKOŁO 1.000 MLN PLN.

  • UZYSKANE W RAMACH FINANSOWANIA ŚRODKI O WARTOŚCI 490 MLN PLN ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH, 430 MLN PLN TO FINANSOWANIE OBROTOWE

  • OSTATECZNY TERMIN SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM KONSORCJUM OKREŚLONO NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2030

  • W SKŁAD KONSORCJUM WEJDĄ ARP, ALIOR BANK, BGK , PEKAO, PKO BP, PZU, PZU ŻYCIE ORAZ TOWARZYSTWO FINANSOWE „SILESIA"

  • ZARZĄD ZWRÓCI SIĘ Z WNIOSKIEM DO WALNEGO ZGROMADZENIA O PODJĘCIE UCHWAŁY WS. WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA AKTYWACH JSW

Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj:

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości