ReutersReuters

ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie – zmiana stanu posiadania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

ACARTUS S.A.

Temat

Zawiadomienie – zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, Zarząd Spółki ACARTUS S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 20 września 2023 r. do

informacji Spółki wpłynęło zawiadomienie od ECNOLOGY sp. z o.o. z siedziba w Jabłonnej,

dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów. ECNOLOGY sp. z o.o. dokonała zakupiła 600

000 akcji spółki ACARTUS SA od spółki ICF sp. z o.o., co stanowi 8,0 % udziału w kapitale

zakładowym ogółem oraz 8,0 % udziału w ilości głosów na walnym zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230921_085325_2136378521_Zawiadomienie_Ecnology.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości