ReutersReuters

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-202023-09-19

Wartość aktywów

49 675 689,2849 684 744,01

Wartość aktywów netto

49 634 741,5049 644 457,63

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

198,27198,31
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r.
Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości