ReutersReuters

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej

TORPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z 1 września 2023 roku w sprawie zwołania na

dzień 28 września 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [NWZ] TORPOL S.A. [Spółka] Zarząd

Spółki informuje o wpłynięciu w godzinach popołudniowych w dniu 20 września 2023 roku

kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszonej przez PKO Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych S.A. dysponujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Działając na podstawie art. 402 [3] § 1 pkt 3 KSH w załączeniu Spółka przekazuje informacje

nt. zgłoszonego kandydata.

Emitent przypomniana, iż powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki jest przewidziane w ramach

punktu 5 planowanego porządku obrad NWZ.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230921_104015_1232010166_Zalacznik_1._PH.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości