ReutersReuters

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-202023-09-19

Wartość aktywów

113 525 666,78111 610 275,67

Wartość aktywów netto

105 059 560,85102 666 508,45

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

35,7934,97
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r.
Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości