ReutersReuters

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-202023-09-19

Wartość aktywów

31 971 991,9032 760 710,98

Wartość aktywów netto

31 914 141,2632 704 268,03

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

322,31330,29
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 roku.
Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości