ReutersReuters

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki

SECO/WARWICK S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki

wpłynęło zawiadomienie od SW Holding – Akcjonariusz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt

1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. 2005 Nr 184 poz.

1539 z późn. zmianami] w związku ze zmianą udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik

1. Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.pdf

Opis:

1. Treść zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230921_110215_1400145529_Zawiadomienie_akcjonariusza_o_zmianie_stanu_posiadania_akcji_Emitenta.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości