ReutersReuters

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje w sprawie transakcji na akcjach Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Informacje w sprawie transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki

zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 20 września 2023 roku w godzinach

wieczornych Spółka otrzymała od Pana Jaromira Falandysza pełniącego funkcję Wiceprezesa

Zarządu ds. Strategii powiadomienie o nabyciu 10.000 akcji Spółki zgłoszone na podstawie art. 19

Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu

bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230921_082841_1127182299_RB_31_2023_-_zalacznik.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości