ReutersReuters

ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja poufna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

ACARTUS S.A.

Temat

Informacja poufna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ACARTUS S.A. informuje o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy ze Spółką

Ecnology Sp. z o.o.

Acartus S.A. rozpoczął proces analizowania różnych opcji strategicznych, których celem jest

wzrost efektywności ekonomicznej dalszego funkcjonowania firmy. W wyniku tego procesu Spółką

zainteresowała się firmą Ecnology Sp. z o.o. Firma Ecnology sp z o.o. ze względu na dynamiczny

rozwój swojej działalności jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotem z rynku

kapitałowego. Celem działań jest pozyskanie nowych źródeł finansowania oraz przejrzysta

ekspozycja firmy oraz technologii na polskim rynku. Acartus S.A. po wstępnej analizie

atrakcyjności segmentu, w którym działa Ecnology, wyraził gotowość rozpoczęcia rozmów

strategicznych w celu wypracowania wspólnie z Ecnology, umowy na podstawie której, obydwa podmioty

będą wspólnie rozwijać nowy kierunek biznesowy związany z procesami optymalizacji zużycia

energii.

Na podstawie niniejszego listu intencyjnego strony będą dążyły do zawarcia umowy inwestycyjnej

która obok warunków kapitałowych będzie zawierać również zasady współpracy operacyjnej i

korporacyjnej, a także ewentualne zasady przeprowadzenia potencjalnej fuzji pomiędzy podmiotami.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości