ReutersReuters

INC Spółka Akcyjna - Rejestracja akcji serii G w KDPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

INC

Temat

Rejestracja akcji serii G w KDPW

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka informuje, że otrzymała oświadczenie (decyzję) Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych z dnia 20.09.2023 r. o rejestracji w KDPW w dniu 22.09.2023 r. 1.600.000 akcji serii

G pod kodem ISIN PLINCLT00130.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości