ReutersReuters

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-202023-09-19

Wartość aktywów

26 435 130,7726 823 688,72

Wartość aktywów netto

26 397 069,5826 786 363,15

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

145,43147,58
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 roku.
Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości