ReutersReuters

DOOK SPÓŁKA AKCYJNA - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

DOOK S.A.

Temat

Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DO OK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2023 r. powziął

informację, o wydaniu w dniu 15 września 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF")

decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (

GWP") z dniem 25 września 2023 r.

W związku z decyzją KNF o której mowa powyżej, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20

września 2023 r. złożył do GPW wniosek o wycofanie wszystkich notowanych akcji Spółki z obrotu

w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości