ReutersReuters

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-202023-09-19

Wartość aktywów

19 139 434,5619 324 599,56

Wartość aktywów netto

19 105 016,0319 290 829,37

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

76,6577,40
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r.
Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości