ReutersReuters

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-202023-09-19

Wartość aktywów

7 492 920,217 396 445,76

Wartość aktywów netto

7 453 796,567 357 892,94

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

137,27135,50
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r.
Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości