ReutersReuters

FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie daty startu preorder gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

Temat

Ogłoszenie daty startu preorder gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent), w

odniesieniu do: raportu bieżącego ESPI o numerze 2/2022 z 9 lutego 2022 roku, raportu bieżącego

ESPI o numerze 11/2023 z 26 maja 2023 roku oraz do raportu bieżącego ESPI o numerze 18/2023 z 29

sierpnia 2023 roku, informuje o ustaleniu daty startu preorderu gry pt. „FRONT MISSION 2:

Remake” (dalej jako: Gra) na konsolę Nintendo Switch na dzień 28 września 2023 r., czyli na

tydzień przed wcześniej ogłoszoną premierą tego tytułu.

Cena Gry została ustalona na 34,99 EUR/USD.

„FRONT MISSION 2: Remake” jest drugą częścią trylogii FRONT MISSION wydawanej przez

Emitenta w formie remake’u na bazie IP Square Enix Japan. Premiera Gry nastąpi nieco ponad

dziesięć miesięcy po premierze pierwszej części „FRONT MISSION 1st: Remake” wydanej w

listopadzie 2022 roku.

„FRONT MISSION 2” została wydana w 1997 roku wyłącznie na rynku japońskim i tylko na

konsolę PlayStation, natomiast Emitent wyda remake tego tytułu po raz pierwszy na wszystkie

główne światowe rynki sprzedaży konsol Nintendo Switch, w tym na rynek japoński.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na fakt, że

rozpoczęcie sprzedaży „FRONT MISSION 2: Remake” może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji

finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki w roku bieżącym i w kolejnych latach. Sprzedaż

tego tytułu może mieć potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki

notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości