ReutersReuters

KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-20

Skrócona nazwa emitenta

KUBOTA S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki

zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do

publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 września 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło

zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji darowizny przez Panią Alinę Sztoch – Prezeski

Zarządu Emitenta, na rzecz Pana Przemysława Sztocha.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Pan Przemysław Sztoch zawarł ze Spółką umowę

lock-up w zakresie wszystkich akcji, których dotyczyła transakcja tj. 170.000 akcji Emitenta do 31

grudnia 2023 roku.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230920_152534_0675651429_2023.09.20_A.Sztoch-Kubota_Powiadomienie_KNF_o_darowiznie.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości