ReutersReuters

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Deklaracja woli zawarcia przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. umowy lock-up w odniesieniu do akcji Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-20

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Deklaracja woli zawarcia przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. umowy lock-up w odniesieniu do akcji

Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego

ESPI Spółki nr 50/2023 z dnia 19 września 2023 r. („Raport ws. ABB”), informuje, że w dniu

20 września 2023 roku Spółka otrzymała od Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z

o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Kvarko”), będącej akcjonariuszem Spółki i osobą blisko

związaną (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) z członkiem Zarządu Spółki – Pawłem Wielgusem,

deklarację woli zawarcia przez Kvarko ze Spółką oraz Domem Maklerskim Navigator S.A. (jako

firmą inwestycyjną pośredniczącą w zamierzonych przez akcjonariuszy ofertach publicznych akcji

Spółki w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu opisanych w Raporcie ws. ABB), umowy

ograniczającej zbywanie akcji (umowa lock-up), na podstawie której Kvarko zobowiąże się, że w

przypadku sprzedaży przez Pawła Wielgusa lub Andrija Włacha co najmniej jednej akcji Spółki w

ramach ofert publicznych, o których Spółka informowała Raportem ws. ABB, Kvarko nie będzie

rozporządzać posiadanymi akcjami Spółki w terminie do dnia 8 listopada 2024 r.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości