ReutersReuters

KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-20

Skrócona nazwa emitenta

KUBOTA S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do

publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 września 2023 roku do siedziby Spółki

wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana

Wacława Mikłaszewskiego.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230920_160007_1658621072_ESPI_9_2023_Akcje_WM_zal..pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości