ReutersReuters

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA - Zakwalifikowanie dwóch gier Emitenta do specjalnego wydarzenia Microsoft

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-18

Skrócona nazwa emitenta

SIMFABRIC S.A.

Temat

Zakwalifikowanie dwóch gier Emitenta do specjalnego wydarzenia Microsoft

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) nawiązując do

raportu bieżącego ESPI 8/2023 z dnia 6 marca 2023 roku, informuje, iż w dniu 15 września 2023 r.

otrzymał od Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton (dalej jako: Microsoft)

informację o zakwalifikowaniu dwóch gier Emitenta (dalej jako: Gry) do specjalnego wydarzenia

firmy Microsoft (dalej jako: Wydarzenie)..

Wydarzenie objęte jest ścisłym zapisem o poufności i zarówno tytuły jak i data samego

Wydarzenia zostaną podane do publicznej wiadomości po uzyskaniu na to zgody przez Emitenta ze

strony Microsoft.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć

ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości

oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości