ReutersReuters

MDI ENERGIA S.A. - Pismo od mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-18

Skrócona nazwa emitenta

MDI ENERGIA S.A.

Temat

Pismo od mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje,

o otrzymaniu przez Spółkę pisma od mBank S.A. („Bank”) wyrażającego zgodę na

niespełnienie przez Spółkę określonych w Umowach z Bankiem wskaźników (kowenantów)

finansowych wg stanu na 30.06.2023 roku.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości