ReutersReuters

ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-15

Skrócona nazwa emitenta

ABS INVESTMENT S.A.

Temat

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu

15 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, sporządzone w

trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych osobowych.

Załączniki

Plik Opis

Additional attachments can be found below:

20230915_194434_2029893161_Artur_Gorski_-_zawiadomienie_art._69_ustawy_o_ofercie_AIN_15092023_bd.pdf

newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości