ReutersReuters

BEST SA - Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z4

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-14

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z4

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o uchwale nr 960/2023 z

dnia 13 września 2023 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie

wprowadzenia z dniem 15 września 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w ramach

platformy Catalyst 300.000 obligacji na okaziciela serii Z4 o wartości nominalnej 100,00 złotych

każda (Obligacje).

Obligacje oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBEST000374”

będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „BST0228”.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4

listopada 2022 r. prospektu podstawowego oraz w dniu 20 kwietnia 2023 r. suplementu nr 1, które

razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem

emisji obligacji o wartości nominalnej 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji

Obligacji opublikowane w dniu 7 sierpnia 2023 r.

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości