ReutersReuters

W III kw. strata netto BNP Paribas Bank Polska wyniosła 346,6 mln zł

BNP Paribas Bank Polska BNP:

  • W III KW. STRATA NETTO 346,6 MLN ZŁ WOBEC ZYSKU 153,9 MLN ZŁ ROK WCZEŚNIEJ

  • W III KW. WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK 123,7 MLN ZŁ WOBEC 785,0 MLN ZŁ ROK WCZEŚNIEJ

  • W III KW. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI 279,7 MLN ZŁ WOBEC 250,6 MLN ZŁ ROK WCZEŚNIEJ

  • W III KW. WYNIK ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ORAZ REZERW NA ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 54,0 MLN ZŁ WOBEC 60,9 MLN ZŁ ROK WCZEŚNIEJ

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner