ReutersReuters

Banki centralne podwyższyły stopy o kolejne 350 pb w walce z inflacją

Główne banki centralne zintensyfikowały walkę z wymykającą się spod kontroli inflacją, dokonując podwyżek stóp procentowych o kolejne 350 punktów bazowych w tym tygodniu, by pokazać, że są zdeterminowane walczyć ze wzrostem cen.

Rezerwa Federalna USA podniosła w środę stopy procentowe po raz trzeci z rzędu o trzy czwarte punktu procentowego, podczas gdy banki centralne Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii dokonały dużych podwyżek w czwartek.

Banki centralne w 10 największych gospodarkach rozwiniętych podniosły stopy procentowe w bieżącym cyklu łącznie o 1965 punktów bazowych, przy czym Japonia jako jedyna pozostaje "gołębiem" i utrzymała w czwartek swoją politykę ultraniskich stóp procentowych.

Oto przegląd postaw banków centralnych w walce o powstrzymanie inflacji, od najbardziej jastrzębich do gołębich.

Thomson Reuters

1) STANY ZJEDNOCZONE

Rezerwa Federalna USA podniosła w środę stopy procentowe o 75 punktów bazowych, co wywindowało indeks dolara do najwyższego poziomu od dwóch dekad DXY. Prezes Fed Jerome Powell zasygnalizował, że nadejdą dalsze podwyżki i ostrzegł, że nie ma bezbolesnego sposobu na powstrzymanie inflacji.

Nowe prognozy Fed pokazały, że główna stopa procentowa wzrośnie pod koniec roku do 4,40%, nim osiągnie szczyt na poziomie 4,60% w 2023 roku. Obniżki stóp nie są spodziewane do 2024 roku.

Thomson Reuters

2) KANADA

Rynki pieniężne zakładają, że Bank Kanady podniesie w październiku główną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 3,75%. Bank zrobi wszystko, co konieczne, aby przywrócić wzrost cen do celu, powiedział we wtorek przedstawiciel Banku Kanady.

7 września Bank Kanady podwyższył główną stopę procentową do 3,25%, najwyższego poziomu od 14 lat. Kanada była pierwszą spośród rozwiniętych gospodarek świata w obecnym cyklu zaostrzania polityki, która wykonała jednorazowy ruch o 100 punktów bazowych.

Thomson Reuters

3) NOWA ZELANDIA

Bank Rezerw Nowej Zelandii w zeszłym miesiącu dokonał siódmej z rzędu podwyżki – i czwartej z rzędu podwyżki o 50 punktów bazowych – aby podnieść stopy procentowe do 3%, najwyższego poziomu od września 2015 roku.

RBNZ przyjął bardziej jastrzębi ton i przewiduje stopy procentowe na poziomie 4% na początku 2023 roku, w porównaniu z poprzednią projekcją na poziomie 3,7%. Oznacza to co najmniej jeszcze jedną podwyżkę stóp o minimum 50 punktów bazowych na nadchodzących posiedzeniach.

Thomson Reuters

4) WIELKA BRYTANIA

Bank Anglii podniósł w czwartek stopy procentowe o 50 punktów bazowych, mniej niż spodziewane przez część uczestników rynku 75 punktów bazowych. BoE prognozuje obecnie szczyt inflacji tuż poniżej 11%, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 13,3%.

Jednak perspektywa utrwalenia się dwucyfrowej inflacji oraz konieczność zaostrzenia polityki pieniężnej przez Bank Anglii, gdy nowy rząd poluzuje politykę fiskalną, spowodowały, że inwestorzy zwiększyli swoje oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych. Rynki pieniężne wyceniały w czwartek, że główna stopa osiągnie około 4,9% do czerwca 2023 roku.

Thomson Reuters

5) NORWEGIA

Norwegia, pierwsza duża rozwinięta gospodarka, która w zeszłym roku rozpoczęła cykl podwyżek stóp, podniosła w czwartek stopę referencyjną o 50 punktów bazowych do 2,25%. Bank centralny podał jednak, że przyszłe podwyżki będą bardziej "stopniowe", co osłabiło koronę.

Thomson Reuters

6) AUSTRALIA

Bank Rezerw Australii podniósł we wrześniu stopy o kolejne 50 punktów bazowych, zwięksając koszt kredytu piąty miesiąc z rzędu. Ale bank centralny zrezygnował z odniesienia do "normalizacji" polityki, sugerując, że stopy są teraz bliższe neutralnego poziomu.

Od maja RBA dokonał podwyżek o 225 punktów bazowych, doprowadzając główną stopę do najwyższego od siedmiu lat poziomu 2,35%.

Thomson Reuters

7) SZWECJA

Szwecja podniosła we wtorek stopy mocniej niż oczekiwano, o jeden punkt procentowy do 1,75%, i przestrzegła, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy nastąpią kolejne podwyżki w obliczu wysokiej inflacji.

Podwyżka stóp była największa od czasu przyjęcia celu inflacyjnego w 1993 roku i była równa podwyżce o pełen punkt procentowy z listopada 1992 roku podczas lokalnego kryzysu finansowego w Szwecji.

Thomson Reuters

8) STREFA EURO

ECB długo powstrzymywał się z rozpoczęciem podwyżek, ale obecnie szybko nadrabia dystans.

We wrześniu bank centralny strefy euro podniósł stopy procentowe o rekordowe 0,75 punktu procentowego, windując stopę depozytową do 0,75%, a główną stopę refinansową do 1,25%, najwyższego poziomu od 2011 roku.

ECB zasygnalizował, że podwyżki stóp mogą być kontynuowane na początku 2023 roku, mimo że blok szykuje się na recesję.

To skłoniło dealerów do zwiększenia oczekiwań na sekwencję dużych podwyżek. Rynki pieniężne wyceniają obecnie podwyżki o około 70 punktów bazowych zarówno w październiku, jak i grudniu. Uważają, że stopy osiągną szczyt na poziomie ponad 2,8% w połowie 2023 roku, w porównaniu do 2,2% przed ostatnim posiedzeniem ECB. (EUESTECBF=ICAP)

Thomson Reuters

9) SZWAJCARIA

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł w czwartek główną stopę procentową o kolejne 75 punktów bazowych z minus 0,25% do 0,5%, tak jak oczekiwano, kładąc kres epoce ujemnych stóp procentowych w Europie.

Bank, dokonując drugiej podwyżki stóp w tym cyklu, podwyższył również swoje prognozy inflacji na 2022 i 2023 rok do odpowiednio 3% i 2,4%, dodając, że nie można wykluczyć, że konieczne będą dalsze podwyżki stóp, aby utrzymać inflację pod kontrolą.

Thomson Reuters

10) JAPONIA

Japonia pozostaje ostatnim "gołębiem" w polityce pieniężnej, a w czwartek Bank Japonii utrzymał ultraniskie stopy procentowe i gołębie wytyczne dotyczące polityki.

Zapewnił rynki, że nadal będzie płynąć pod prąd globalnego zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie jednak japońskie władze zainterweniowały, aby wesprzeć słabego jena, któremu ciążą rozbieżności w polityce pieniężnej między Japonią a USA.

Thomson Reuters

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner