ReutersReuters

Biomed Lublin zawarł umowę handlową w wys. 12,9 mln euro na dystrybucję Distreptazy

Biomed Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA BML:

  • ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY HANDLOWEJ

  • ZAWARŁA UMOWĘ Z FIRMĄ FARMACEUTYCZNĄ ZAHRAH AL-MADA'IN MEDICAL COMPANY DOT. WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REJESTRACJI, DOSTAWY I DYSTRYBUCJI PRODUKTU LECZNICZEGO SPÓŁKI O NAZWIE HANDLOWEJ DISTREPTAZA

  • BIOMED UDZIELIŁ PARTNEROWI PRAWA DO SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI DISTREPTAZY NA TERYTORIUM ARABII SAUDYJSKIEJ ORAZ EGIPTU, PO UZYSKANIU DOPUSZCZENIA DO OBROTU PRODUKTU NA TYCH RYNKACH

  • UMOWY ZOSTAŁA OKREŚLONA PRZEZ STRONY NA POZIOMIE 12,9 MLN EURO

  • UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA NA CZAS OKREŚLONY POCZĄWSZY OD JEJ PODPISANIA NA OKRES 5 LAT LICZĄC OD DATY WPROWADZENIA PRODUKTU NA POSZCZEGÓLNYM RYNKU TERYTORIUM

  • UMOWA NASTĘPNIE BĘDZIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻAĆ SIĘ NA KOLEJNE 2-LETNIE OKRESY DODATKOWE

  • KAŻDA ZE STRON MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ ZA PISEMNYM WYPOWIEDZENIEM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY PRZED KOŃCEM OKRESU PODSTAWOWEGO LUB ODPOWIEDNIO OKRESÓW DODATKOWYCH

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner