ReutersReuters

Bumech ma umowę z OT Logistics dot. współpracy strategicznej przy imporcie węgla energetycznego

Bumech SA BMC:

  • ZAWARCIE UMOWY Z OT LOGISTICS O WSPÓŁPRACY STRATEGICZNEJ W ZAKRESIE IMPORTU WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  • NA PODSTAWIE UMOWY BUMECH WESPRZE OT LOGISTICS W DOKONANIU MODERNIZACJI SUPRASTRUKTURY I INFRASTRUKTURY PORTOWEJ

  • REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI MA NA CELU ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI PRZEŁADUNKOWYCH I EKSPEDYCYJNYCH TOWARÓW MASOWYCH W PORCIE W ŚWINOUJŚCIU, A TAKŻE POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI OPERACJI PORTOWYCH

  • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA UMOWY TO ZAKUP NOWYCH ŻURAWI PORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA PORTOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI PORTU W ŚWINOUJŚCIU W ZAKRESIE REALIZACJI IMPORTU WĘGLA ENERGETYCZNEGO DO POLSKI

  • BUMECH ZAPEWNI ŚRODKI FINANSOWE W KWOCIE OKOŁO 52 MLN ZŁ NA WW. MODERNIZACJĘ

  • OT LOGISTICS ZAŚ, CO NAJMNIEJ DO KOŃCA 2025 ROKU, STANIE SIĘ GŁÓWNYM DOSTAWCĄ USŁUG LOGISTYKI MORSKIEJ, PRZEŁADUNKOWEJ ORAZ KOLEJOWEJ DLA PODMIOTÓW Z GK BUMECH

  • UMOWA MA CHARAKTER TZW. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING I DO CZASU ZAWARCIA UMÓW SZCZEGÓŁOWYCH NIE RODZI WIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

  • ROZPOCZĘCIE TEJ WSPÓŁPRACY STANOWI ISTOTNE WSPARCIE DLA POPRAWY KRAJOWYCH ZDOLNOŚCI IMPORTOWYCH WĘGLA ENERGETYCZNEGO, CELEM ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNEJ DYWERSYFIKACJI DOSTAW SUROWCÓW STRATEGICZNYCH

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości