ReutersReuters

JSW zatwierdza strategię GK na lata 2022-2030

Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW:

 • ZATWIERDZA STRATEGIĘ GK NA LATA 2022-2030

 • JAKO CELE STRATEGII GK JSW PRZYJMUJE SIĘ REDUKCJĘ ŚLADU WĘGLOWEGO ORGANIZACJI GK JSW DO 2030 O 30% WZGLĘDEM ROKU 2018

 • ŚREDNIA MARŻA EBITDA W LATACH 2022-2030 NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 25%

 • DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ DO ROKU 2050 ORAZ MINIMALIZACJA WPŁYWU ŚRODOWISKOWEGO W POZOSTAŁYCH OBSZARACH

 • ZABEZPIECZENIE BAZY ZASOBOWEJ WĘGLA KOKSOWEGO - ROZWOJOWE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM NOWYCH ZŁÓŻ ORAZ NOWYCH POZIOMÓW WYDOBYWCZYCH

 • UDZIAŁ PRODUKCJI WĘGLA KOKSOWEGO POWYŻEJ 90% OD 2026 ROKU

 • UZYSKANIE W LATACH 2022-2030 ŚREDNIO 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIE ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

 • CELEM NADRZĘDNYM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU BĘDZIE DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ DO 2050 ROKU

 • WSZYSTKIE INWESTYCJE PLANOWANE DO 2030 R. ZW. ZE ZMNIEJSZENIEM EMISJI I OCHRONĄ ŚRODOWISKA GK JSW TO NAKŁADY INWESTYCYJNE O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PONAD 4 MLD PLN

 • W TYM OK. 71% NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA, W TYM Z REDUKCJĄ ŚLADU WĘGLOWEGO

 • NAJWAŻNIEJSZE PLANY ROZWOJU DO 2030 R. TO M.IN. ZABEZPIECZENIE BAZY ZASOBOWEJ WĘGLA KOKSOWEGO POPRZEZ ROZWOJOWE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM NOWYCH ZŁÓŻ ORAZ NOWYCH POZIOMÓW WYDOBYWCZYCH

 • PRZEJŚCIE NA PRODUKCJĘ GŁOWNIE WĘGLA KOKSOWEGO - ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU PRODUKCJI POWYŻEJ 90% OD 2026 R.

 • ZGODNIE Z ZAŁOŻONYMI CELAMI GRUPA JSW BĘDZIE DĄŻYĆ DO ZWIĘKSZENIA ROCZNEGO WYDOBYCIA WĘGLA KAMIENNEGO Z POZIOMU OK. 14,5 MLN TON W 2022 R. DO POZIOMU 16,1 MLN TON W 2030 R.

 • STRATEGIA NA LATA 2022-2030 PRZEWIDUJE PONIESIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ GK JSW W WYSOKOŚCI OK. 22,4 MLD PLN

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner