ReutersReuters

Energa: Elektrownia Ostrołęka rozwiązała umowę mocową

Energa SA ENG:

  • ROZWIĄZANIE UMOWY MOCOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA

  • POWZIĄŁ INFORMACJĘ OD ELEKTROWNI OSTROŁĘKA, O ROZWIĄZANIU UMOWY REALIZUJĄCEJ OBOWIĄZEK MOCOWY ZAKONTRAKTOWANY W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA AUKCJI RYNKU MOCY NA ROK 2023

  • ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA INFORMUJE O ROZWIĄZANIU PRZEZ SPÓŁKĘ (ELEKTROWNIA OSTROLEKA) UMOWY REALIZUJĄCEJ OBOWIĄZEK MOCOWY ZAKONTRAKTOWANY PRZEZ SPÓŁKĘ W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA AUKCJI RYNKU MOCY NA ROK 2023

  • UMOWA MOCOWA ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ WSKAZANIA OPERATOROWI - SPÓŁCE POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - UMÓW MOCOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE

  • ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA WSKAZAŁA PSE DWIE UMOWY MOCOWE SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ CCGT OSTROŁĘKA ORAZ CCGT GRUDZIĄDZ

  • SKUTKIEM WSKAZANIA WW. UMÓW MOCOWYCH JEST ZWOLNIENIE WNIESIONEGO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO W WYSOKOŚCI 36,6 MLN ZŁ ORAZ UMORZENIE KAR UMOWNYCH, GDYBY STAŁY SIĘ ONE NALEŻNE

  • ROZWIĄZANIE UMOWY JEST KONSEKWENCJĄ ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE W PROJEKCIE BUDOWY I EKSPLOATACJI NOWEJ ELEKTROWNI W OSTROŁĘCE

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner