ReutersReuters

KGHM zatwierdza strategię z horyzontem roku 2040

KGHM Polska Miedź SA KGH:

 • ZATWIERDZA STRATEGIĘ Z HORYZONTEM ROKU 2040

 • CEL GŁÓWNY TO UMACNIANIE POZYCJI GK KGHM JAKO GLOBALNEGO GRACZA W SEKTORZE GÓRNICTWA I HUTNICTWA

 • CELE NA 2030 ROK TO KRAJOWA PRODUKCJA MIEDZI - OK. 600 TYS. TON MIEDZI ELEKTROLITYCZNEJ

 • ZAGRANICZNA PRODUKCJA MIEDZI - ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI Z ZAGRANICZNYCH AKTYWÓW KGHM POPRZEZ PRZEDŁUŻENIE CZASU ŻYCIA CZYNNYCH KOPALNI

 • ROZWÓJ AKTYWÓW W RAMACH POSIADANEGO PORTFELA PROJEKTÓW GÓRNICZYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE BAZY ZASOBOWEJ DZIĘKI REALIZACJI STRATEGII EKSPLORACJI ZAGRANICZNEJ

 • PRODUKCJA SREBRA - UTRZYMANIE POZYCJI W PIERWSZEJ TRÓJCE PRODUCENTÓW SREBRA NA ŚWIECIE (OK. 1200 TON SREBRA ROCZNIE)

 • RENTOWNOŚĆ NA POZIOMIE 10,2%

 • CEL GŁÓWNY: DYWERSYFIKACJA ORAZ DĄŻENIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ BUDOWĘ WŁASNYCH MOCY WYTWÓRCZYCH Z NISKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ

 • CELE NA 2030 R. TO WYPRODUKOWANA ENERGIA - MIN. 50% KONSUMPCJI

 • REDUKCJA SZACOWANEJ EMISJI CO2 WYNIKAJĄCEJ ZE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 1,0 MLN TON CO2

 • PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z RYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH WYBRANYCH SPÓŁEK GK - ZAKŁADAJĄC 2020 R. JAKO ROK BAZOWY = 100%: WZROST DO 2030 R. O 147% DO ROKU BAZOWEGO DLA SPÓŁEK KGHM ZANAM

 • ORAZ 163% DO ROKU BAZOWEGO DLA SPÓŁKI DMC MINING SERVICES

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner