12:17LIs 24, 2021Reuters

Getin Holding obniży kapitał zakładowy o 740,1 mln zł

Getin Holding SA ():

  • INFORMUJE O PODJĘCIU PRZEZ ZARZĄD DECYZJI O PRZYSTĄPIENIU DO DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI O KWOTĘ 740,1 MLN ZŁOTYCH

  • OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NASTĄPI POPRZEZ ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI O KWOTĘ 3,90 ZŁ TO JEST Z KWOTY 4,00 ZŁ DO KWOTY 0,10 ZŁ

  • OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NASTĄPI W CELU PRZENIESIENIA WYNIKAJĄCEJ Z OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA KWOTY 550,3 MLN ZŁ DO KAPITAŁU ZAPASOWEGO EMITENTA ORAZ W CELU WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZY KWOTY 189,8 MLN ZŁ

Tekst źródłowy:

Więcej informacji o spółce:GTN.WA