07:43Maj 12, 2021Reuters

InPost wyemituje obligacje o wartości do 1 mld zł

InPost SA ():

  • PODPISAŁ UMOWĘ Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI I BNP PARIBAS BANK POLSKA JAKO WSPÓŁORGANIZATORAMI I DEALERAMI ORAZ ING BANKIEM ŚLĄSKIM JAKO DEALEREM W SPRAWIE USTANOWIENIA PROGRAMU POLSKICH OBLIGACJI

  • PROGRAM OBEJMIE SERIE EMISJI OBLIGACJI DENOMINOWANYCH W ZŁOTYCH DO ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 MLD ZŁ

  • SPÓŁKA ZAMIERZA WYKORZYSTAĆ WPŁYWY NETTO Z EMISJI OBLIGACJI DO CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KREDYTU POMOSTOWEGO, KTÓRY ZAMIERZA ZACIĄGNĄĆ W CELU SFINANSOWANIA PRZEJĘCIA MONDIAL RELAY

  • OBLIGACJE WYEMITOWANE W RAMACH PROGRAMU BĘDĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE INWESTOROM KWALIFIKOWANYM, BEZ OBOWIĄZKU PUBLIKACJI PROSPEKTU EMISYJNEGO

Więcej informacji o spółce:INPST.AS