ReutersReuters

Łącznie przychody Energii z kontraktów na umowy mocowe mogą wynieść ok. 879,2 mln zł w 2026 r.

Energa SA ENG:

  • ŁĄCZNE PRZYCHODY GRUPY ENERGA W 2026 ROKU Z TYTUŁU ZAWARTYCH KONTRAKTÓW NA UMOWY MOCOWE MOGĄ WYNIEŚĆ OK. 879,2 MLN ZŁ

  • W ODNIESIENIU DO KONTRAKTÓW WIELOLETNICH, ENERGA INFORMUJE, ŻE PRZEWIDYWANE PRZYCHODY W UJĘCIU ROCZNYM OD 2026 ROKU MOGĄ WYNIEŚĆ OK. 278,6 MLN ZŁ (ŁĄCZNE PRZYCHODY W OKRESIE 17 LAT MOGĄ WYNIEŚĆ 4,73 MLD ZŁ) DLA SPÓŁKI CCGT OSTROŁĘKA

  • ORAZ OK. 207,5 MLN ZŁ (ŁĄCZNE PRZYCHODY W OKRESIE 17 LAT MOGĄ WYNIEŚĆ 3,52 MLD ZŁ) W UJĘCIU ROCZNYM DLA SPÓŁKI CCGT GRUDZIĄDZ

  • CENA OBOWIĄZKU MOCOWEGO DLA WIELOLETNICH UMÓW MOCOWYCH PODLEGAĆ BĘDZIE COROCZNEJ WALORYZACJI ŚREDNIOROCZNYM WSKAŹNIKIEM CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

  • PODANA CENA ZAMKNIĘCIA AUKCJI NIE JEST OSTATECZNYM WYNIKIEM AUKCJI MOCY

  • OSTATECZNE WYNIKI AUKCJI MOCY OGŁOSI PREZES URE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W PIERWSZYM DNIU ROBOCZYM NASTĘPUJĄCYM PO 21. DNIU OD DNIA ZAKOŃCZENIA AUKCJI MOCY

  • SPÓŁKI GRUPY ENERGA ZAWARŁY NASTĘPUJĄCE UMOWY MOCOWE: 981,738 MW DLA JEDNOSTEK ISTNIEJĄCYCH I JEDNOSTEK REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA (Z UMOWĄ MOCOWĄ NA 1 ROK)

  • UMOWĘ MOCOWĄ NA 1 214,321 MW DLA PLANOWANYCH BLOKÓW GAZOWO-PAROWYCH W OSTROŁĘCE (695,951 MW) I GRUDZIĄDZU 518,370 MW) NA 17 LAT

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner