15:31LIs 22, 2021Reuters

ING Bank Śląski ma decyzję dot. wymogów MREL

ING Bank Slaski SA ():

  • WYMÓG MREL WYZNACZONY PRZEZ BFG DLA BANKU WYNOSI 16,34% ŁĄCZNEJ KWOTY EKSPOZYCJI NA RYZYKO („TREA") I 5,91% MIARY EKSPOZYCJI CAŁKOWITEJ („TEM") NA POZIOMIE INDYWIDUALNYM

Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj:

Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj INGP.WA