ReutersReuters

KGHM przyjmuje politykę klimatyczną

KGHM Polska Miedz SA KGH:

  • PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO STOSOWANIA POLITYKI KLIMATYCZNEJ KGHM POLSKA MIEDŹ

  • WYNIKAJĄCA Z PAKIETU FIT FOR 55 REWIZJA SYSTEMU EU ETS SPOWODUJE, ŻE NA SKUTEK ZWIĘKSZONEGO DO -61% DO 2030 R. CELU REDUKCJI EMISJI (Z OBECNEGO POZIOMU -43%) SPÓŁKA ODNOTUJE ISTOTNY WZROST KOSZTÓW ZW. Z ZAKUPEM UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

  • WEDŁUG SZACUNKÓW DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM UPRAWNIEŃ DO EMISJI W RAMACH SYSTEMU EU ETS W LATACH 2021-2030 WYNIOSĄ OK. 1,04 MLD ZŁ

  • PROGNOZUJE RÓWNIEŻ, ŻE WPROWADZANE ZMIANY SPOWODUJĄ POJAWIENIE SIĘ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA WYŻSZE JEDNOSTKOWE CENY RYNKOWE

  • PRZY ZAŁOŻENIU UTRZYMANIA OBECNEGO WOLUMENU ZAKUPÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU (OK 2,24 TWH W 2020 R.), DODATKOWE KOSZTY WYNIOSŁYBY OK. 2,96 MLD ZŁ W LATACH 2021-2030

  • PRZEWIDUJE, ŻE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ CELÓW KLIMATYCZNYCH UE WYNIOSŁYBY ŁĄCZNIE 4 MLD ZŁ W LATACH 2021-2030

  • BĘDZIE INTENSYFIKOWAĆ DZIAŁANIA DEKARBONIZACYJNE JUŻ PROWADZONE (PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI) ORAZ URUCHOMI NOWE PROJEKTY W TYM OBSZARZE

  • CELEM POŚREDNIM JEST REDUKCJA ŁĄCZNYCH EMISJI ZAKRESU 1 I ZAKRESU 2 DO 2030 ROKU O 30% W STOSUNKU DO POZIOMU EMISJI Z 2020 ROKU

  • CELE REDUKCYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ KGHM ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NAJPÓŹNIEJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2023 ROKU

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner