ReutersReuters

Zarząd KGHM zgadza się na zwiększenie kwoty pożyczki od EBI o 440 mln zł

KGHM Polska Miedz SA KGH:

  • ZARZĄD WYRAZIŁ ZGODĘ NA ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY NIEZABEZPIECZONEJ POŻYCZKI NA KWOTĘ 900 MLN ZŁ Z DNIA 11 XII 2017 Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM (EBI)

  • ZAWARCIE ANEKSU ZWIĘKSZY DOSTĘPNĄ KWOTĘ UDZIELONEJ POŻYCZKI O RÓWNOWARTOŚĆ 440 MLN PLN, TYM SAMYM UDZIELONE FINANSOWANIE W RAMACH ZAWARTEJ UMOWY WYNOSIŁO BĘDZIE 1,34 MLD PLN

  • OKRES DOSTĘPNOŚCI DODATKOWEJ KWOTY POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 440 MLN PLN WYNOSIŁ BĘDZIE 22 MIESIĄCE LICZĄC OD DATY ZAWARCIA ANEKSU

  • PODPISANIE ANEKSU PLANOWANE JEST DO DNIA 30 CZERWCA 2021

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner