BeincryptoBeincrypto

Bitcoin (BTC) otrzymuje trzeci w historii byczy sygnał od tych dwóch średnich kroczących

Po raz trzeci w historii dwie ważne średnie kroczące dokonały niedźwiedziego przecięcia na wykresie Bitcoina (BTC). Paradoksalnie może to być bardzo byczy sygnał! Historycznie prowadził on do dużych wzrostów oraz inicjował fazę akumulacji przed kolejną hossą.

Długoterminowe średnie kroczące lubią trzymać się od siebie z daleka. Jednak od czasu do czasu przecinają się, często wyznaczając punkty zwrotne na wykresie danego aktywa. Na wykresie Bitcoina taką funkcję pełnią 50-tygodniowa i 100-tygodniowa średnia krocząca (50W MA i 100W MA).

W dzisiejszej analizie przyjrzymy się ich historycznym przecięciom, które dawały ciekawe, długoterminowe sygnały dla kursu BTC. Okazuje się bowiem, że niedźwiedzie przecięcie było sygnałem osiągnięcia dołka w historycznych rynkach niedźwiedzia. Natomiast bycze przecięcie dawało podstawy do rozpoczęcia kolejnego rynku byka.

W konfluencji z tymi dwiema średnimi kroczącymi pozostaje tzw. Coral Trend Indicator. Wskaźnik ten również sygnalizuje, że dno bieżącego rynku niedźwiedzia zostało już osiągnięte, a Bitcoin przechodzi właśnie fazę akumulacji przed kolejną hossą.

50W MA przecina 100W MA

W dniu 5 sierpnia doszło do ważnego, technicznego wydarzenia na wykresie BTC. Dwie istotne średnie kroczące dokonały niedźwiedziego przecięcia. 50W MA spadła poniżej 100W MA. Była to 3 tego rodzaju sytuacja w całej historii notowań BTC (zielone linie).

Wykres dzięki Tradingview

Wcześniej sygnał ten pojawił się dwukrotnie: 20 kwietnia 2015 roku oraz 18 lutego 2019 roku. W obydwu przypadkach przecięcie miało miejsce kilkanaście tygodni bo tym, jak Bitcoin osiągnął absolutny dołek rynku niedźwiedzia. Podobnie jest i tym razem:

  • 2015 rok: 14 tygodni / 98 dni od dołka na 164 USD
  • 2019 rok: 10 tygodni / 70 dni od dołka na 3148 USD
  • 2022 rok: 12 tygodni / 84 dni od dołka na 17 607 USD

Okazuje się zatem, że przecięcie, które miało miejsce 5 września znajduje się idealnie w środku zakresu czasowego wyznaczonego przez dwa poprzednie sygnały historycznej. Oczywiście, dwa sygnały historyczne to zdecydowanie za mało, aby były one statystycznie ważne. Jednak z pewnością można mówić o pewnym podobieństwie.

Bitcoin za 41 100 USD w dniu 14 sierpnia 2023 roku

Przyglądając się dalej temu sygnałowi, można prześledzić, co działo się dalej. Kolejnym ważnym wydarzeniem było bycze przecięcie, gdy 50W MA wróciła powyżej 100W MA. Do tej pory stało się to dwukrotnie: 16 maja 2016 roku i 9 grudnia 2019 roku (czerwone linie).

Po tygodniu w którym nastąpiło niedźwiedzie przecięcie, kurs BTC przeszedł fazę akumulacji i wzrostu. W latach 2015-2016 wzrósł w tym czasie o 111%, natomiast w 2019 o 104%. Natomiast, czas oddzielający dwa sygnały wyniósł odpowiednio 56 i 42 tygodnie.

Wykres dzięki Tradingview

Teraz, gdybyśmy chcieli ekstrapolować te znikome dane na bieżący wykres, możemy podjąć próbę obliczenia ceny BTC i czasu, które osiągnie w momencie kolejnego byczego przecięcia. Uśredniając historyczne dane na temat wzrostu otrzymujemy 107,5%, a na temat czasu 49 tygodnie.

W ten sposób otrzymujemy bardzo umowną predykcję ceny BTC na poziomie 41 100 USD, która miałaby zostać osiągnięta w dniu 14 sierpnia 2023 roku. Co więcej, bycze przecięcie pomiędzy 50W MA i 100W MA w długim terminie prowadziło do wzrostów.

Jednak warto podkreślić, że w marcu 2020 roku, z powodu krachu COVID-19 kurs BTC spadł poniżej wartości zarejestrowanych w trakcie poprzedniego sygnału. Natomiast w 2016 roku sygnał zainicjował półtoraroczną hossę, a cena BTC nie spadła poniżej ceny z sygnału.

Konfluencja z Coral Trend Indicator

Dodatkowego potwierdzenia wniosków z powyższej analizy dostarcza tzw. Coral Trend Indicator. Jego aktualizacja została dziś opublikowana na Twitterze przez kryptowalutowego analityka @el_crypto_prof.

Wskaźnik jest zwyczajną krzywą na miesięcznym wykresie Bitcoina, która posiada dwa możliwe kolory. Zielony odpowiada krzywej o nachyleniu wznoszącym, a czerwony o nachyleniu spadkowym. Jest to zatem typowy opóźniony wskaźnik (lagging indicator), podobny do analizowanych wcześniej średnich kroczących.

Źródło: Twitter

Analityk zwraca uwagę, że pierwsza czerwona kropka na wykresie Coral Trend Indicator pojawiała się po około 60 dniach od osiągnięcia absolutnego dołka rynku niedźwiedzia (niebieskie strzałki). Działo się tak zarówno w 2015 roku, jak i na przełomie lat 2018-2019.

Aktualnie również wskaźnik dostarczył pierwszą czerwoną kropkę na początku sierpnia, również po około 60 dniach od czerwcowych dołków na 17 607 USD. Pomimo, że historycznie wskaźnik dalej generował jeszcze kilka czerwonych kropek, to Bitcoin odbijał już w kierunku północnym, przygotowując się do kolejnego rynku byka.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.