O nas

Giełda Papierów Wartościowych w Singapurze (SGX) to jedyna tego typu instytucja operująca na singapurskim rynku papierów wartościowych. Powstała ona w wyniku fuzji pomiędzy Stock Exchange of Singapore oraz Singapore International Monetary Exchange. Na SGX notowanych jest 754 spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej ok. 700 mld USD. Giełda działa w oparciu o platformę transakcyjną SGX QUEST. Wśród notowanych na tej giełdzie spółek znajdują się takie znane przedsiębiorstwa jak Singtel, DBS Bank, Keppel Corporation, CapitaLand and Creative Technology.

Głównym indeksem rynku akcji w Singapurze jest FTSE Straits Times (STI), który uwzględnia 30 największych spółek i powszechnie uważany jest za benchmark tego rynku. STI zarządzany jest przy współudziale FTSE GRoup, będącej własnością Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. TradingView oferuje narzędzie Skaner Akcji, które jest szczególnie pomocne w wyszukiwaniu najbardziej opłacalnych papierów wartościowych na giełdzie w Singapurze.