O nas

Węgierska Giełda Papierów Wartościowych, poprzedniczka Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie (BET), rozpoczęła działalność w 1864 roku z 17 akcjami, jedną obligacją, 11 walutami obcymi i 9 wekslami. Po nacjonalizacji większości prywatnych firm węgierskich w 1948 r. rząd oficjalnie rozwiązał giełdę i przejął jej aktywa. Ponowne otwarcie nastąpiło w 1990 roku pod obecną nazwą. Giełda zajmuje obecnie drugie miejsce wśród giełd w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem kapitalizacji rynkowej i płynności.

Goszczą tam znane i aktywnie notowane firmy, takie jak między innymi OTP Bank, MOL i Richter Gedeon. Istnieją trzy indeksy giełdowe, które inwestorzy i inwestorzy z całego świata powinni śledzić, aby ocenić zachowanie węgierskiego rynku akcji: BUX, BUMIX i CETOP, przy czym BUX ma najbardziej szczegółową historię od 1995 roku. Według stanu na marzec 2022 r. giełda w Budapeszcie notuje 120 instrumentów i ma kapitalizację rynkową akcji notowanych na poziomie 23 miliardów USD.